Disclaimer

Deze website is een product van de SBA. De SBA spant zich in te waarborgen dat de aangeboden content volledig en juist is, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze site wordt gevonden. Gebruik van enige via deze site verkregen informatie is voor risico van de gebruiker. De SBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden of verwezen content of verleende diensten.

Zoek een opleiding in jouw provincie

Open dagen

Voor open dagen adviseren we je contact op te nemen met het ROC waar je interesse voor hebt. In onderstaand plaatje kun je elk ROC in Nederland vinden dat de opleiding Apothekersassistent aanbiedt, met daarbij vermeld alle contactgegevens van dat ROC. Op de website vind je doorgaans informatie over de open dagen.